Dofinansowano ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Nazwa zadania: „Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej”

Całkowita wartość Projektu wynosi: 70 947,00 PLN

Dofinansowanie w kwocie: 89 003,80 PLN


W ramach dofinansowania:

  1. Zakupiono detektor wielogazowy GasAlertMax XT II w ilości 4szt w celu  zapewnienia bezpiecznej pracy w przestrzeniach zamkniętych takich jak studzienki czy komory podziemne w zakresie występowania gazów toksycznych lub z ewentualnym niedostatecznym stężeniem tlenu w powietrzu. Działanie pozwoli na wykonywanie pracy w sposób bezpieczny, niezagrażający życiu i zdrowiu pracowników
  2. Zakupiono autonomiczną wieżę oświetleniową w ilości 4 szt w celu zapewnienia prawidłowego natężenia oświetlenia sztucznego podczas prac, gdzie występuje szczególne ryzyko wypadkowe mogące skutkować ciężkimi, zbiorowymi i śmiertelnymi wypadkami przy pracy. Także katastrofami budowlanymi. Efektem jest eliminacja ryzyka wykonywania prac przy niedostatecznym oświetleniu, braku prawidłowego natężenia
  3. Wykonano ponowną ocenę ryzyka zawodowego dla stanowiska  PRACOWNIK BUDOWLANY (metoda PN-N-18002)