Ciepłe inwestycje to nasza specjalność

Dziel ciepło, miej ciepło

Projektowanie i wykonawstwo sieci ciepłowniczych i przyłączy z rur preizolowanych,  węzłów cieplnych, wewnętrznych instalacji ciepłowniczych i grzewczych, kotłowni oraz  instalacji sanitarnych

WIEDZA

Nasza kadra dysponuje aktualną i specjalistyczną wiedzą w zakresie projektowania i wykonawstwa sieci ciepłowniczych, którą zapewniają stosowne uprawnienia i ciągły rozwój poprzez udział w licznych szkoleniach.

DOŚWIADCZENIE

Doświadczenie i profesjonalizm pracowników spółki oparty jest na wieloletnim stażu pracy zdobytym podczas realizacji złożonych inwestycji projektowych jak i budowlanych.

JAKOŚĆ

Konsekwentne realizowanie zasady ciągłego doskonalenia oraz angażowanie do współpracy tylko sprawdzonych dostawców i podwykonawców gwarantują naszym klientom spełnienie oczekiwań w zakresie jakości.

Realizując projekty inwestycyjne współpracujemy z najlepszymi producentami urządzeń i materiałów w branży budowlano – instalacyjnej. Zatrudniamy wysoko kwalifikowanych pracowników, związanych bezpośrednio z projektowaniem, budownictwem i montażem posiadających wieloletnie doświadczenie, stosowne uprawnienia, zaświadczenia i certyfikaty wiodących producentów materiałów preizolowanych, upoważniające do projektowania, montażu, nadzoru i serwisu.

Rzetelne i solidne wywiązywanie się z naszych zobowiązań oraz podejmowanie się wykonywanie zadań trudnych i wymagających wszechstronnych umiejętności to podstawa nieustannego rozwoju spółki.

w tym jesteśmy najlepsi

Opracowanie dokumentacji projektowych

Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej począwszy od koncepcji poprzez sprawy formalno-prawne, obliczenia aż po opracowanie projektu budowalnego i wykonawczego

Obliczenia wytrzymałościowe

Obliczenia wytrzymałościowe z zastosowaniem specjalistycznego oprogramowania

Budowa węzłów cieplnych

Dostawa i montaż kompletnych węzłów ciepłowniczych wraz z odpowiednim przygotowaniem pomieszczenia oraz montażem armatury towarzyszącej

Budowa i modernizacja sieci cieplnych

Kompleksowa realizacja zaprojektowanych inwestycji, uwzględniająca roboty ziemnie, montaż rurociągów, towarzyszące konstrukcje betonowe i stalowe, odtworzenia terenu i nawierzchni twardych.

Projektowanie sieci ciepłowniczych

Budowa wewnętrznych instalacji grzewczych

Realizacja wewnętrznych instalacji grzewczych zarówno w budynkach mieszkalnych jak i wielkopowierzchniowych. obiektach przemysłowych.

Dostawa materiałów preizolowanych

Dostarczamy kompletne materiały preizolowane potrzebne do realizacji inwestycji.

Pomiary i lokalizacja awarii w sieciach ciepłowniczych

Wykorzystanie dedykowanych urządzeń pomiarowych dla sieci ciepłowniczych w celach wykrycia i precyzyjnej lokalizacji stanów alarmowych i awarii.

Serwis i naprawa sieci ciepłowniczych

Profesjonalizm, doświadczenie i najwyższa jakość usług

Nasz zespół to projektanci, kierownicy i inżynierowie z wieloletnim doświadczeniem w zakresie projektowania i wykonywania sieci ciepłowniczych.

Wysoko wyspecjalizowana kadra dzięki bogatemu doświadczeniu czuwa nad terminowością i jakością wykonywanych robót oraz gwarantuje kompleksowe rozwiązania oraz solidność wykonania powierzonych zadań.

LUDZIE SĄ NASZĄ SIŁĄ

WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI

ZDOBYTE WYRÓŻNIENIA

Zapraszamy do współpracy

Jeżeli szukasz rzetelnej firmy, która nie boi się wyzwań, oferuje kompleksowe rozwiązania, a powierzone zadania realizuje solidnie i terminowo – zapraszamy do współpracy!

Naszymi głównymi klientami są klienci instytucjonalni – przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, gminy, powiaty, szpitale, ale również spółdzielnie mieszkaniowe i firmy prywatne. 

Kontakt
Siedziba firmy:

Al. Armii Krajowej 80

35-307 Rzeszów

biuro spółki

Telefon : 17 77 96 255 | 17 77 96 266

Email : termores@termores.pl

Dane rejestrowe

NIP:  813 368 00 96

Regon: 181015225

KRS: 0000861543