„Implementacja innowacji w postaci systemu klasy workflow optymalizującego procesy planowania i realizacji projektów inwestycji ciepłowniczych”

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii

Celem projektu było wdrożenie nowoczesnej technologii optymalizującej procesy planowania i realizacji projektów inwestycji ciepłowniczych, a co za tym idzie rozwój przedsiębiorstwa.

Technologia ta dotyczy wdrożenia w firmie nowoczesnego dedykowanego rozwiązania informatycznego, który w dużym stopniu usprawnił i zoptymalizował proces realizacji usługi dla klientów.

Pozwolił na uzyskanie szeregu korzyści i w bardzo dużej mierze poprawił jakość przebiegu procesów w firmie. Ponadto pozwala na budowanie wizerunku firmy jako innowacyjnego i profesjonalnego wykonawcy specjalistycznych usług. Dzięki transferowi technologii firma Termores weszła na nowy, wyższy poziom realizacji usług.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 326 071,20 PLN